Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Eigendomsrechten

All rechten, titels en belangen, inbegrepen doch niet beperkt tot kopie-recht en andere intellectuele rechten in en behorend tot deze website (inbegrepen doch niet beperkt tot alle bestanden, illustraties en foto’s, en documenten) zijn eigendom van Stefan STEENBERGEN, de auteur.
Zulke rechten zijn beschermd door internationale auteursrechten. De auteur behoudt alle rechten niet expliciet vermeld in de algemene voorwaarden.

Het geheel of gedeeltelijk kopiëren van teksten, foto’s en documenten, zoals pedigrees, is verboden, behoudens expliciete schriftelijke toelating van de auteur.

Beperkte Garantie

De auteur heeft de nodige controles uitgevoerd om de inhoud van deze website te controleren op fouten. In die context worden alle teksten, inclusief documenten en foto’s, ter beschikking gesteld, zonder de garantie dat zonder fouten te zijn.